menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

نشریه

#اطلاعیه
📢فراخوان مقاله در فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی
🔸با عنایت به چاپ اولین نسخه فصلنامه "سلامت و آموزش در اوان کودکی " از کلیه اساتید دانشگاه ها، صاحب نظران و دانشجویان در حوزه کودک و خانواده دعوت می شود مقالات پژوهشی مرتبط با محورهای فصلنامه جهت چاپ در نسخه دوم به آدرس ذیل ارسال فرمایند.
✅ بدیهی است فصلنامه، مقالات ارسالی را با توجه به ضوابط به داوری خواهد گذاشت.
✅مهلت ارسال مقالات تا 20 بهمن 1399 می باشد.
✅پژوهشگران محترم در این حوزه می توانند مقالات خود را به نشانی www.jeche.ir ارسال نمایند.
✅محورهای مقالات
🌀سیاست گذاری:
چشم انداز، ماموریت و راهبردها/ مدیریت یکپارچه و...
🌀آموزش:
آموزش و خانواده، محیط زندگی، فضای مجازی و رسانه/ رویکردهای آموزشی/ استانداردهای آموزشی/ آموزش خود مراقبتی و مهارتهای زندگی/ حقوق کودک و...
🌀سلامت:
سلامت و خانواده، امنیت، محیط زندگی، فضای مجازی و...