menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       
اخبار و اطلاعیه ها:
دوره‌ی آن‌لاین محیط یادگیری غنی و ابزارهای یادگیری-آموزشی

دوره‌ی آن‌لاین محیط یادگیری غنی و ابزارهای یادگیری-آموزشی

دوران با همراهی انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران برگزار می‌کند : دوره‌ی آن‌لاین محیط یادگیری غنی و ابزارهای یادگیری-آموزشی رسالت مشترک همه‌ی گروه‌های آموزش کودک و فعالین این حوزه از جمله دوران، ارائه‌ی خدمات با کیفیت برای کمک به ساختن آینده‌ای زیبا برای کودکان این سرزمین است. بهره‌گیری هوشمندانه از امکاناتی مثل محیط و ابزار، یکی از ...

دوره‌ی آن‌لاین استفاده از تکنولوژی در آموزش کودکان

دوره‌ی آن‌لاین استفاده از تکنولوژی در آموزش کودکان

دوران با همراهی انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران برگزار می‌کند: دوره‌ی آن‌لاین استفاده از تکنولوژی در آموزش کودکان تکنولوژی، می‌تواند در فرآیند رشد و یادگیری کودک، نقش مثبتی ایفا کند. مربیان با بهره‌گیری از تکنولوژی به منابع آموزشی خلاقانه و متنوع بسیاری دسترسی پیدا می‌کنند که می‌توانند از میان آن‌ها، مناسب‌ترین‌ها را انتخاب کنند. ...

فراخوان مقاله در فصلنامه سلامت و  آموزش در اوان کودکی

فراخوان مقاله در فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی

#اطلاعیه 📢فراخوان مقاله در فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی 🔸با عنایت به چاپ اولین نسخه فصلنامه "سلامت و آموزش در اوان کودکی " از کلیه اساتید دانشگاه ها، صاحب نظران و دانشجویان در حوزه کودک و خانواده دعوت می شود مقالات پژوهشی مرتبط با محورهای فصلنامه جهت چاپ در نسخه دوم به آدرس ذیل ارسال فرمایند. ✅ بدیهی است فصلنامه، مقالات ارسالی را با توجه به ضوابط به داوری خواهد گذاشت. ✅مهلت ارسال مقالات ...

 مجموعه یازدهم از گالری نقاشی

مجموعه یازدهم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه یازدهم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم....

مجموعه دهم از گالری نقاشی

مجموعه دهم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه دهم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم....

مجموعه نهم از گالری نقاشی

مجموعه نهم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه نهم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم. ...

مجموعه هشتم از گالری نقاشی

مجموعه هشتم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه هشتم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم....

مجموعه هفتم از گالری نقاشی

مجموعه هفتم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه هفتم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم....

جدیدترین مطالب:
دوره‌ی آن‌لاین محیط یادگیری غنی و ابزارهای یادگیری-آموزشی

دوره‌ی آن‌لاین محیط یادگیری غنی و ابزارهای یادگیری-آموزشی

دوران با همراهی انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران برگزار می‌کند : دوره‌ی آن‌لاین محیط یادگیری غنی و ابزارهای یادگیری-آموزشی رسالت مشترک همه‌ی گروه‌های آموزش کودک و فعالین این حوزه از جمله دوران، ارائه‌ی خدمات با کیفیت برای کمک به ساختن آینده‌ای زیبا برای کودکان این سرزمین است. بهره‌گیری هوشمندانه از امکاناتی مثل محیط و ابزار، یکی از ...

دوره‌ی آن‌لاین استفاده از تکنولوژی در آموزش کودکان

دوره‌ی آن‌لاین استفاده از تکنولوژی در آموزش کودکان

دوران با همراهی انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران برگزار می‌کند: دوره‌ی آن‌لاین استفاده از تکنولوژی در آموزش کودکان تکنولوژی، می‌تواند در فرآیند رشد و یادگیری کودک، نقش مثبتی ایفا کند. مربیان با بهره‌گیری از تکنولوژی به منابع آموزشی خلاقانه و متنوع بسیاری دسترسی پیدا می‌کنند که می‌توانند از میان آن‌ها، مناسب‌ترین‌ها را انتخاب کنند. ...

فراخوان مقاله در فصلنامه سلامت و  آموزش در اوان کودکی

فراخوان مقاله در فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی

#اطلاعیه 📢فراخوان مقاله در فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی 🔸با عنایت به چاپ اولین نسخه فصلنامه "سلامت و آموزش در اوان کودکی " از کلیه اساتید دانشگاه ها، صاحب نظران و دانشجویان در حوزه کودک و خانواده دعوت می شود مقالات پژوهشی مرتبط با محورهای فصلنامه جهت چاپ در نسخه دوم به آدرس ذیل ارسال فرمایند. ✅ بدیهی است فصلنامه، مقالات ارسالی را با توجه به ضوابط به داوری خواهد گذاشت. ✅مهلت ارسال مقالات ...

 مجموعه یازدهم از گالری نقاشی

مجموعه یازدهم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه یازدهم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم....

مجموعه دهم از گالری نقاشی

مجموعه دهم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه دهم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم....

مجموعه نهم از گالری نقاشی

مجموعه نهم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه نهم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم. ...

مجموعه هشتم از گالری نقاشی

مجموعه هشتم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه هشتم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم....

مجموعه هفتم از گالری نقاشی

مجموعه هفتم از گالری نقاشی

شما را به دیدن مجموعه هفتم از گالری نقاشی کودکان شرکت کننده در پویش نقاشی دعوت می نمائیم....