menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

دکتر منصوره کریم زاده

سوابق تحصیلی و دانشگاهی

1-   دکتری روانشناسی تربیتی  از دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388، معدل 18/48.

2-   فوق لیسانس روانشناسی تربیتی از دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی – سال 1380 معدل: 17/57

3- لیسانس روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور- سال 1376 (سراسری) با معدل 17/47 و رتبه اول کشوری دانشگاه پیام نور در رشته روانشناسی عمومی

گواهی‌نامه‌ها و تقدیرنامه‌ها

1- پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا در سال 6-1385 (با کسب بالاترین امتیاز در مقطع دکتری)

2- دانشجوی برتر دانشگاه الزهرا در سال 6-1385 (با کسب بالاترین امتیاز در مقطع دکتری)               

3- پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا در سال 7-1386 

4- دانشجوی برتر دانشگاه الزهرا در سال 7-1386

سوابق شغلی

1- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال1382 ، تا 1388

2- همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1385. تدریس دروس :سنجش واندازه گیری/ روانشناسی تربیتی/ روش های تدریس و یادگیری / آمار وروش تحقیق/ طراحی وتولید وکاربرد/ روان شناسی رشد/ روان شناسی عمومی، مهارت های زندگی و...... در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

3- همکاری گسترده پژوهشی در پژوهشکده تعلیم و تربیت، گروه مطالعات زنان در تهیه مقالات، تهیه پیشنهادهای پژوهشی مقالات، ارزیابی طرح ها و اجرای آن از مهر ماه 1380

4- کارشناس روانشناسی در پژوهشکده ناباوری کوثر (وابسته به بنیاد جانبازان) از شهریور 1375 تا خرداد 1377  

5- کارشناس مرکز مشاوره در دانشگاه امام صادق (ع) از مهر 1385

6- نماینده پژوهشی در امور بانوان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)

7- همکاری با دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه صنعتی شریف از مرداد 1383

8- برگزاری کارگاههای آموزشی (مهارت های ارتباطی، مهارت های ازدواج، حل تعارض،انگیزش پیشرفت، تفاوت های فردی، فراشناخت و نقش آن در آموزش وپرورش، مهارت های هیجانی - اجتماعی)

9- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی از سال 1389

تألیفات   

- هوش هیجانی، رویکردها، مبانی فیزیولوژی و آزمون ها 1387، دانشگاه امام صادق (ع)، انتشارات اشکان

- روانشناسی تربیتی، انتشارات خوارزمی ( در دست چاپ)

مقالات چاپ شده  و در دست چاپ

the psychological impact of infertility in the Male Able Bodied and Cord Injured Population .Journal of Sexuality and Disability 2006 .Published on line.Springer Science Business

 Survey the effect of teaching social-emotional skills on primary teachers to promote their social-emotional intelligence . The first international conference on Educational Research and Practice(ICERP) 2009,Putrajaya,Malaysia , 10 – 11 June 2009

Emotional Intelligence in the Classroom

Skill Based Training for Empowering Teachers & Students. [In press by Social and Behavioral Sciences Journal (Elsevier) (ISSN: 1877-0428) and ISI Web of Science

The role of social emotional skills training to increase Emotional Intelligence & general health in the teachers. [In press by Social and Behavioral Sciences Journal (Elsevier) (ISSN: 1877-0428) and ISI Web of Science

 The Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on the Pregnancy Rate in Women Undergoing Asisted reproductive Techniques and Embryo Transfer. Journal of Gynecology & Obstetrics, (2011).ISSN:2161-0932

 Psychological impact of infertility in the healthy infertile mail and their partner…..ALPHA2008, 7th biennial conference,(lecturer) Istanbul, turkey, 2-4 may 2008

Survey the effect of teaching social-emotional skills on primary teachers to promote their social-emotional intelligence ,(lecturer) The first international conference on Educational Research and Practice(ICERP) 2009,Putrajaya,Malaysia , 10 – 11 June 2009 

1- عوامل تاثیر گذار بر تفاوت های جنسیتی در پیشرفت ریاضی (تیمز پایه چهارم ابتدایی 2007). فصل نامه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش (در دست چاپ).

2- مفهوم خودتحصیلی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دختران دانش آموز، فصل نامه اندیشه های نوین روان شناختی- دانشگاه الزهرا 1384

3- بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان دختر(گرایش ریاضی فیزیک وعلوم انسانی) در شهر تهران، فصلنامه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا1385

4- مطالعه ابعاد روانشناختی و سطح اضطراب ناشی از ناباروری در مردان ضایعه نخاعی در جنگ تحمیلی پاییز 1379، مجله پزشکی حکیم مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

5- چگونگی توسعه علمی ایران در گستره چهارساله 2000 الی  2004 (1386). در دست چاپ در مجله دانشکده پزشکی

6- خودکارآمدی تحصیلی و جنسیت فروردین 1381، پژوهش نامه پژوهشکده تعلیم و تربیت

7- ملاحظات جنسیتی در طرح های مصوب و اولویت های پژوهشی (تیرماه 1382)، پژوهش نامه پژوهشکده تعلیم و تربیت

طرح‌های پ‍‍‍ژوهشی

1- طرح های اجرا شده و پایان یافته:

الف- مطالعه وضعیت روانشناختی و سطح اضطراب زوجین نابارور در مراکز درمانی ناباروری 1384 

ب- بررسی ابعاد روانشناختی دختران دانش آموز در دهه 80-1370 با حمایت پژوهشکده تعلیم و تربیت گروه مطالعات زنان پاییز 1381. مجری طرح: خانم ظهره وند، همکار: منصوره کریم زاده.

ج- بررسی رابطه ادراک از نقش جنسیتی و رضایت از جنس با انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان، سمت: همکار طرح.

د- بررسی وضعیت روانشناختی و تحصیلی دختران دانش آموز.مجری طرح: خانم ظهره وند، همکار اصلی: منصوره کریم زاده، با حمایت دفتر امور زنان

و- آموزش مهارت های هیجانی – اجتماعی و بررسی تأثیر آن بر سلامت روان معلمان 1388

2- طرح های مصوب در دست اجرا

- تحلیل جنسیتی از مطالعات بین المللی علوم و ریاضیات (تیمز) در سال 2007، سمت مجری طرح

- آموزش اثربخش در کلاس درس: توانمندسازی معلمان  بر اساس آموزش های مهارت محور( در دست تکمیل)

- پایایی سازی و اعتباریابی آزمون غربالگری اختلالات نافذ رشد ( در دست تکمیل)

- طرح مادر – مربی ( در دست اجرا)

- هنجاریابی آزمون مهارت های هیجانی- اجتماعی دانش آموزان (کودکان) (در دست تکمیل)

- هنجاریابی آزمون آموزش اثربخش برای معلمان (در دست تکمیل)

پایان نامه ها

1- بررسی عوامل فردی مرتبط با پیشرفت علوم دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی درآزمون  تیمز 2007 به تفکیک نوع بافت (شهری و روستایی) و نوع مدرسه (دولتی و خصوصی)، سیدمحمد ابراهیمیان1391، استاد راهنما: دکتر منصوره کریم زاده     

2- تاثیر آموزش مهارت های  سازگاری به والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودکان 1390. مریم نعمت الهی، استاد راهنما: دکتر محمد جعفر جوادی، استاد مشاور: دکترمنصوره کریم زاده

3- مقایسه خودپنداره، رشد اجتماعی و سازگاری عمومی  دانش آموزان کم شنوا در طرح آموزش تلفیقی با طرح آموزش جداسازی (استثنایی)  در مقطع دبستان، مهدی قلیچی 1391، استاد راهنما: دکتر علیرضا محمدی آریا، استاد مشاور: دکتر منصوره کریم زاده

عضویت در کمیته های علمی فصل نامه ها

1- سازمان پژوهش و برنامه ­ریزی، مؤسسة پژوهشی برنامه ­ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، فصلنامة علمی- پژوهشی نوآوری های آموزشی

2- فصل نامه روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سوابق تدریس

1- تدریس در دوره کاردانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، از سال 1382

2- تدریس در دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشگاه امام صادق (ع)، از سال 1382

3- تدریس در دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، از سال 1382

4- تدریس در دوره کارسناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، 1389

شرکت در کنفرانس ها، سمینارها و مجامع علمی ملی و بین‌المللی

1- بررسی رابطه مفهوم خود (تحصیلی- غیر تحصیلی ) با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر،(پوستر) اولین کنگره سراسری روانشناختی ایران – آبان 1381.

2- شناسایی سطح اضطراب مردان با ضایع نخاعی در جنگ تحمیلی، (سخنرانی)، دومین کنگره روانپزشکی، فرهنگی و اجتماعی در اسفند 1376

3- جنبه های روان شناختی ناباروری،(سخنرانی)، ششمین سمپوزیوم تخصصی باروری و ناباروری 10 اردیبهشت 1380

4- نقش آموزش و پرورش دختران در توسعه پایدار،(سخنرانی)، همایش «نقش زنان در توسعه پایدار»، یزد، 1383

5- جنبه های روان شناختی ناباروری زوجین نابارور 1385، (سخنرانی)، سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران. سمینار باروری و ناباروری 1 و 2.

6همایش بهداشت روانی دانشجویان در آموزشکده ها و محیط های کاری رشته های فنی و حرفه ای، بهمن 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، سخنران

7سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، اردیبهشت 1391، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، سخنران

8سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، اردیبهشت 1392، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی؛ رئیس کمیته علمی و مدرس پانل (مهارت های خودآگاهی و .....)

علایق و مهارت‌ها

1- آشنایی به زبان انگلیسی، مدرک TOFEL

2- آشنایی با برنامه نرم‌افزاری SPSS، لیزرل  و کاربرد آن درتحلیل یافته‌های پژوهشی 

3- طراحی بسته‌های آموزشی و برگزاری دوره‌های مرتبط با آنها در حوزه‌های آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های هیجانی، اجتماعی و مهارت‌های ازدواج و زندگی، مهارت های خود آگاهی، مهارت های انگیزشی و .....