menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

کودکان، فضای مجازی و معصومیت از دست رفته

 کودکان، فضای مجازی و معصومیت از دست رفته📢
🧐آیا در صفحات مجازی عکس های کودک دلبند خود را منتشر می کنید؟
🧐 آیا به فکر ایجاد سایت یا صفحه ای اختصاصی به نام کودک خود هستید؟
🧐ما چقدر با حقوق کودک در فضای مجازی آشنایی داریم؟
🧐 از مصادیق کودک آزاری چقدر اطلاع داریم؟
📲در برنامه لایو دوشنبه شب اینستاگرام انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران که با همکاری تا شش، و با حضور دکتر منصوره کریم زاده، عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس این انجمن برگزار شد به موضوع کودکان، فضای مجازی و معصومیت از دست رفته پرداخته شد.