menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

پویش نقاشی با موضوع بازی در خانه در روزهای کرونایی

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران با همکاری انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران برگزار می کند:

پویش نقاشی با موضوع بازی در خانه در روزهای کرونایی 

والدین محترم میتوانند، نقاشی فرزند خود را با توجه به نکات زیر در سایت بارگذاری نمایند:

* گروه سنی کودکان 4 تا 12 ساله را شامل می شود.

* در قسمت  بالا، سمت راست نقاشی، نام و نام خانوادگی، سن، نام شهر یا روستا نوشته شود. 

* نقاشی ها کپی نباشد.

* نقاشی ها رنگ شده باشد.

* کودکان می توانند از هر تکنیکی برای نقاشی استفاده کنند. 

* در درج اطلاعات دقت کنید؛ افراد برنده اطلاعاتشان با اوراق هویتی شان تطبیق داده خواهد شد. 

* هر فرد فقط مجاز به ارسال یک نقاشی است. جدا از ارسال چند نقاشی خودداری نمائید.

* مهلت ارسال آثار، 10 فروردین ماه 

* نقاشی تمام کودکان در موزه هنری سایت انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران نمایش داده خواهد شد. 

جهت ثبت نام http://www.ipresa.ir/contest/ کلیک کنید. مطالب مرتبط: