menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

معرفی کتاب دویدم و دویدم

معرفی کتاب دویدم و دویدم

یکی از کهن‌ترین ترانه - متل‌های ایرانی است که پیشینه‌ای بلند در تاریخِ فرهنگ این سرزمین دارد. این ترانه - متل روایت داد و دهش است، از یک دست بگیر و از دست دیگر ببخش.  در این داد و دهش چهره‌ های گوناگون کار و زندگی به کودکان خردسال شناسانده می‌شود. اکنون برخی پاره‌های این ترانه - متل دیگر چندان با ویژگی‌های زندگی امروز سازگار نیست. در بازآفرینی این ترانه - متل گاهی زبان و کارها همساز با زندگی امروزی شده است. تصویر های زیبای تصویرگر، حال و هوای مردم را در گذشته ای دور باز سازی می کند.