menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

پیام تسلیت

حمله ناجوانمردانه جنگنده های سعودی به اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی و شهادت کودکان، هر انسانی را در هر کجای این کره خاکی اندوهگین ساخته است.
امیدواریم که این گونه جنایات هولناک که بیشترین آسیب را به کودکان مظلوم و بی پناه دارد، از جامعه بشری رخت بربندد وهیچ خانواده ای را از این پس در غم و اندوه فرزندانشان نبینیم .
انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران ضمن تقبیح این گونه جنایات از سوی بی خردان و معارضین حقوق بشر بویژه حقوق کودکان برای بازماندگان کودکان مظلوم به شهادت رسیده یمنی آرزوی صبر و بردباری دارد.