menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

برگزاری کارگاه استاندارد های مدیریت سودمند

 کارگاه آموزشی استاندارد های مدیریت سودمند با حضور پرفسور زاهایا و دکتر روح الله خدابنده لو در تاریخ شنبه 13 مرداد به مدت 8 ساعت توسط انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران و همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار گردید و گواهی کارگاه در همان روز تقدیم شرکت کنندگان گردید.

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران با همکاری مرکز جهانی آموزش مالزی اقدام به برگزاری کارگاه مشترک نمایید.

کارگاه آموزشی استاندارد های مدیریت سودمند (ویژه مربیان و مدیران مهد و پیش دبستانی، مشاوران و دانشجویان) با حضور پروفسور زاهایا (مدیر مرکز جهانی آموزش) و دکتر روح الله خدابنده لو ( استاد دانشگاه هلپ مالزی، محقق پسادکتری دانشگاه الزهرا) و با محوریت موضوعات ذیل برگزار گشت:

* طراحی مرکز یادگیری سودمند برای کودکان

* مدیریت اثربخش کلاس و مرکز یادگیری کودکان و مهد های کودک

* تقویت ارتباطات خانواده و مراکز آموزشی

* سنجش و پایش و اهمیت آن در آموزش های پیش از دبستان

 تاریخ و مکان برگزاری شنبه 13 مرداد ساعت 8 الی 16، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 52، موسسه مطالعات و تحقیقات زنان بود.