menu

شماره تماس: 09910851637

ثبت نام    ورود اعضا       

عضویت در انجمن

انواع و شرایط عضویت

ماده 1: عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که  دارای درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های رشد و پرورش کودکان پیش ازدبستان، کارشناسی ارشد آموزش و پرورش کودکان پیش ازدبستان و کارشناسی ارشد در یکی از مجموعه رشته های روانشناسی وعلوم تربیتی و علوم شناختی باشند می‏توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت پیوسته انجمن درآیند.


ماده 2: عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و به مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در ماده 1 شاغل باشند.

 تبصره 1: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می ‏توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند. 
الف: کلیه افراد دارای درجه کارشناسی با گرایش آموزش و پرورش کودکان پیش ازدبستان ورشد وپرورش کودکان پیش ازدبستان. 

تبصره 2: کلیه افرادی دارای کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی سلامت، نوروسایکولوژی، روانشناسی قانونی، روانشناسی خانواده درمانی، روانشناسی کودکان استثنایی، نورولوژی کودکان، کاردرمانی، متخصصین کودک، آموزش و بهداشت، بهداشت عمومی، روانپزشکی کودک، متخصصین حوزه هنر برای کودکان و روانشناسی جامعه ‏نگر. 


ماده 3: عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی سلامت، نوروسایکولوژی، روانشناسی قانونی، روانشناسی خانواده درمانی، روانشناسی کودکان استثنایی، نورولوژی کودکان، کاردرمانی، متخصصین کودک، آموزش و بهداشت، بهداشت عمومی، روانپزشکی کودک، متخصصین حوزه هنر برای کودکان و روانشناسی جامعه ‏نگر به تحصیل اشتغال دارند.


ماده 4: عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حائز اهمیت خاص بوده، و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.


ماده 5: اعضای مؤسساتی (حقوقی):

سازمان هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در ماده1 می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

ماده 6: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.


ماده 7: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

ـ استعفای کتبی

ـ عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.


ماده 8: تعیین میزان حق عضویت سالانه:

ـ عضو پیوسته: 500,000 ریال

ـ عضو وابسته: 300,000 ریال

ـ عضو دانشجویی: 200,000 ریال

ـ عضو حقوقی: 3000,000 ریال

از جمله مزایای عضویت افراد در انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران به شرح زیر است:

1. اطلاع ازبرگزاری وامکان  مشارکت و برگزاری کارگاه ها که به صورت دوره ای (سه ماهه) و متفرقه اعلام می شوند

2. استفاده از تخفیف حق عضویت کنگره بین المللی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

3. استفاده از تخفیف حق عضویت کارگاه های دایر در کنگره بین المللی

4. دریافت کارت عضویت از انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

5. اطلاع از برنامه ها و سیاست های آموزشی و پرورشی در حیطه کودکانمطالب مرتبط: